Biro Pengaduan Awam    
 
Laman Utama |  FAQ |  Peta Laman
Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. BPA adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web BPA iaitu http://www.pcb.gov.my/bm/aduan/mengenai-aduan/takrifan. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa BPA misalnya yang melibatkan agensi swasta, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi swasta berkenaan ataupun agensi Kerajaan yang mengawalselia entiti swasta berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan BPA dalam menguruskan aduan awam.
   Sila nyatakan maklum balas anda
Jenis * :
Tajuk * :
Butiran * :
Hasil yg dikehendaki :
Kategori :
Agensi * :
:: Lampiran :
 
Saya ingin merahsiakan maklumat peribadi saya untuk kes ini.

Log Masuk Pelanggan

ID Pengguna :
Katalaluan :

Maklumat Peribadi

 
Daftar akaun : Ya    Tidak
   Sila nyatakan maklumat peribadi anda
Nama * :
No. Pengenalan * :
Nama Syarikat/Agensi :
Jenis Pelanggan :
Jantina :
Umur :
Bangsa :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
 
   Sila nyatakan bagaimana kami menghubungi anda
Alamat :
Poskod :
Negara :
Negeri :
Bandar :
No. Telefon  * :
E-mel  * :
Katalaluan akan dihantar ke e-mel ini jika anda telah lupa dan meminta balik katalaluan daripada sistem. Emel ini akan digunakan sebagai saluran untuk sebarang maklum balas dan surat.  
 
   Membenarkan kami melindungi maklum balas anda ? (Optional)
   Diguna untuk semakan status maklum balas (max. 15 characters)
Katalaluan :
Pengesahan Katalaluan :
 
 
   Penafian
Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak Kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.
Saya telah membaca dan setuju dengan Terma dan Syarat yang telah ditetapkan.
 
   Captcha
 
Hantar