Public Complaints Bureau    
 
Home |  FAQ |  Site Map


Biro Pengaduan Awam (BPA) mengendalikan aduan/maklum balas ke atas sistem penyampaian perkhidmatan awam seperti yang dinyatakan di laman web BPA.  Bagi aduan/maklum balas ke atas agensi swasta, aduan/maklum balas hendaklah dikemukakan terus kepada agensi swasta  tersebut ataupun agensi kerajaan yang mengawal selia agensi swasta berkenaan.

Please provide your feedback

Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

 

Disclaimer:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.